Concerts

Conservatori de Música de Cervera

Diumenge 17 de maig a les 12h.
CONSERVATORI DE MÚSICA DE CERVERA

Entrada Gratuïta

El concert d’enguany serà a càrrec d’alumnes del Conservatori Professional de Música de Cervera, que presenta dos grups: un d’acordions i un altre de guitarres. El Conservatori Municipal de Música de Cervera va ser creat l’any 1980 com a Escola Municipal de Música i reconegut oficialment l’any 1984 com a Conservatori Elemental. A partir de la LOGSE, s’imparteixen els cursos d’iniciació, nivell elemental i nivell professional.

La seva finalitat, des del primer dia, ha estat impartir l’ensenyament de la música per a tots els qui es volen apropar a aquest llenguatge artístic i gaudir del cant i de la pràctica d’algun instrument, així com arribar a la formació de cors i de diferents agrupacions instrumentals. El claustre de professors ha posat les bases per a una formació àmplia i rigorosa que permeti conèixer i gaudir de la música a més d’accedir, si s’escau, a nivells superiors.

Els protagonistes de la primera part del concert seran el Grup de Guitarres de Grau Professional, dirigits per en Xavier Gomez. Del programa a interpretar en destaquen obres de J. Nin, Blas Sánchez, Boccherini i Bonfà.

La formació d’acordions “Assossegats”, dirigits per Sònia Peiró, oferirà un repertori que inclourà obres com: d’I. Wroldsen, i de L. Park, Never the same de C. Cabello o una recopilació de diferents temes d’ABBA i el conegudíssim tema La pantera rosa de H. Mancini.