Història

Va ser inaugurat el dia 6 de juny de l’any 1981 gràcies a l’esforç i la bona voluntat de diferents entitats per salvar les innombrables dificultats del moment. No ostant això, cal esmentar la iniciativa de la Fundació Pau Casals, la col·laboració de la Caixa d’Estalvis de Catalunya, la perseverança de l’Associació Musical Pau Casals del vendrell i la creació del Patronat Municipal de l’Auditori, que feren possible que es portés a terme el projecte de l’arquitecte Jordi Bonet i Armengol. Ell mateix escrivia:

”El conjunt de l’edifici vol recordar la forma de l’envelat i denotarà clarament la funcionalitat de la sala d’audicions. L’aspecte, des de l’interior, resultarà com una quilla d’embarcació, amb el costellam vist. Això permetrà tenir unes superfícies reflectores o absorvents, que trencaran el so i corregiran el temps de reverberació als òptims exigits per a les sales de concerts.”

La programació musical omple tot l’any, repartida en diferents cicles, als quals s’ha incorporat també el jazz i la dansa. La pedra de toc d’aquesta programació és el Festival internacional de música Pau Casals, que es fa des de l’any 1981 i que té cura, sobretot, de les actuacions de prestigiosos violoncel·listes, dels intèrprets i compositors catalans. Aquesta densa activitat musical fa que per l’Auditori hi passin intèrprets d’arreu del món, una àmplia perspectiva que cuida amb el mateix interès la notable activitat musical local i comarcal, i les audicions per a escolars.

L’any 1983, al costat mateix de l’Auditori, va urbanitzar-se un gran espai lliure: la plaça Joan Sebastià Bach, presidida per una escultura de Josep M. Subirachs. L’obra representa Apol·lo, déu de la música i la poesia, tocant el violoncel, en homenatge al mestre Pau Casals. Al peu del monument hi ha gravada la frase: “Bach és un miracle”.

Autor de les fotografies: Luís Fernando Martín
Auditori Pau Casals
Tradueix